I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik D je petkotnik.
2. Ni res, da: ali  je lik B velik ali  je lik D bel.
3. Ni res, da: lik B je bel in lik B ni srednje velikosti.
4. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
5. Ni res, da: če lik D ni petkotnik, potem lik B ni siv.
6. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali lik C ni petkotnik.
7. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik D siv.
8. Ni res, da: če lik C ni petkotnik, potem  je lik D trikotnik.
9. Ni res, da: ali lik A ni velik ali lik A ni majhen.
10. Ni res, da: če  je lik C trikotnik, potem  je lik C kvadrat.
11. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik C je velik.
12. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik C ni trikotnik.
13. Ni res, da: če lik D ni trikotnik, potem lik C ni majhen.
14. Ni res, da: lik D ni trikotnik in lik D je kvadrat.
15. Ni res, da: ali lik C ni kvadrat ali lik D ni majhen.
16. Ni res, da: lik B ni siv in lik C ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: ali lik D ni velik ali  je lik A srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali lik B ni bel ali  je lik C bel.
19. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če lik C ni velik.
20. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik B srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/35Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/35Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)