I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik C je majhen, če in  samo če lik D ni bel.
2. Ni res, da: lik C ni bel, če in  samo če lik C ni velik.
3. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik B srednje velikosti.
4. Ni res, da: lik B ni trikotnik in lik D ni kvadrat.
5. Ni res, da: če  je lik C trikotnik, potem lik A ni trikotnik.
6. Ni res, da: ali lik D ni bel ali lik A ni majhen.
7. Ni res, da: lik D ni trikotnik ali lik C ni srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik C kvadrat.
9. Ni res, da: lik B ni petkotnik, če in  samo če  je lik C trikotnik.
10. Ni res, da: če  je lik C bel, potem lik B ni velik.
11. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če lik C ni velik.
12. Ni res, da: lik B ni velik, če in  samo če lik B ni siv.
13. Ni res, da: če lik C ni kvadrat, potem lik D ni siv.
14. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če lik D ni velik.
15. Ni res, da: če lik C ni siv, potem lik B ni trikotnik.
16. Ni res, da: če lik B ni kvadrat, potem  je lik D bel.
17. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik A kvadrat.
18. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem lik A ni velik.
19. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik A majhen.
20. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik D bel.

[Graphics:HTMLFiles/34Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/34Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)