I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik A petkotnik.
2. Ni res, da: če  je lik D srednje velikosti, potem lik A ni bel.
3. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik B majhen.
4. Ni res, da: lik D je majhen in lik A ni trikotnik.
5. Ni res, da: ali  je lik A trikotnik ali  je lik C siv.
6. Ni res, da: ali lik A ni kvadrat ali  je lik D kvadrat.
7. Ni res, da: če lik A ni velik, potem  je lik C velik.
8. Ni res, da: lik D je bel in lik A ni siv.
9. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik C je trikotnik.
10. Ni res, da: lik B je majhen in lik B ni trikotnik.
11. Ni res, da: lik A ni bel in lik B ni srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik B je velik ali lik A ni majhen.
13. Ni res, da: če  je lik D petkotnik, potem lik A ni velik.
14. Ni res, da: lik D je velik ali lik C ni petkotnik.
15. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik C trikotnik.
16. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik D bel.
17. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali lik D ni siv.
18. Ni res, da: ali lik B ni majhen ali lik C ni kvadrat.
19. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik C kvadrat.
20. Ni res, da: lik C ni petkotnik ali  je lik C majhen.

[Graphics:HTMLFiles/33Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/33Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)