I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik B ni kvadrat ali lik B ni majhen.
2. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik B je trikotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik B srednje velikosti ali lik B ni srednje velikosti.
4. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik B petkotnik.
5. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik A velik.
6. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali lik C ni petkotnik.
7. Ni res, da: ali  je lik C velik ali lik A ni velik.
8. Ni res, da: lik C ni siv, če in  samo če lik A ni kvadrat.
9. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik B majhen.
10. Ni res, da: ali lik C ni kvadrat ali lik C ni petkotnik.
11. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C ni bel.
12. Ni res, da: lik A je kvadrat ali lik C ni kvadrat.
13. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem lik A ni trikotnik.
14. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A majhen.
15. Ni res, da: ali  je lik A trikotnik ali  je lik A kvadrat.
16. Ni res, da: če lik D ni kvadrat, potem  je lik A majhen.
17. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B majhen.
18. Ni res, da: ali  je lik D velik ali  je lik C trikotnik.
19. Ni res, da: če lik B ni siv, potem lik A ni siv.
20. Ni res, da: lik B je siv in lik D je petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/32Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/32Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)