I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik D ni bel in lik B je siv.
2. Ni res, da: ali lik B ni srednje velikosti ali lik B ni velik.
3. Ni res, da: če lik D ni petkotnik, potem lik C ni siv.
4. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali lik C ni velik.
5. Ni res, da: če  je lik C siv, potem lik A ni srednje velikosti.
6. Ni res, da: ali lik B ni velik ali lik B ni bel.
7. Ni res, da: lik A ni majhen ali  je lik A majhen.
8. Ni res, da: lik C je velik in lik B je petkotnik.
9. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik D bel.
10. Ni res, da: lik B ni velik in lik D ni siv.
11. Ni res, da: lik D ni trikotnik ali lik C ni velik.
12. Ni res, da: lik B ni siv in lik C je trikotnik.
13. Ni res, da: lik A je velik in lik C je velik.
14. Ni res, da: če  je lik C srednje velikosti, potem lik B ni trikotnik.
15. Ni res, da: lik A ni bel ali lik D ni majhen.
16. Ni res, da: ali  je lik D siv ali lik D ni petkotnik.
17. Ni res, da: če lik D ni srednje velikosti, potem  je lik A kvadrat.
18. Ni res, da: lik D ni petkotnik ali lik D ni trikotnik.
19. Ni res, da: če lik A ni kvadrat, potem  je lik C bel.
20. Ni res, da: lik D ni bel, če in  samo če lik A ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/31Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/31Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)