I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik D ni majhen ali lik C ni siv.
2. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem  je lik B bel.
3. Ni res, da: lik C je majhen in lik D ni bel.
4. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali lik D ni bel.
5. Ni res, da: če lik B ni siv, potem lik A ni srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti in lik D je siv.
7. Ni res, da: lik C je majhen, če in  samo če  je lik B majhen.
8. Ni res, da: če lik C ni petkotnik, potem  je lik B petkotnik.
9. Ni res, da: lik B ni siv, če in  samo če  je lik D siv.
10. Ni res, da: lik B je majhen, če in  samo če  je lik A trikotnik.
11. Ni res, da: lik B je siv in lik A ni kvadrat.
12. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik C kvadrat.
13. Ni res, da: lik D ni majhen ali lik C ni majhen.
14. Ni res, da: lik B je velik ali lik A ni srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik C ni velik ali  je lik D bel.
16. Ni res, da: ali  je lik B velik ali  je lik C srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik A ni majhen, če in  samo če  je lik A kvadrat.
18. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik A siv.
19. Ni res, da: lik A ni trikotnik in lik A ni siv.
20. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik B bel.

[Graphics:HTMLFiles/30Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/30Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)