I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik C je majhen.
2. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik C velik.
3. Ni res, da: lik D ni kvadrat ali lik B ni siv.
4. Ni res, da: lik C ni trikotnik ali  je lik C siv.
5. Ni res, da: ali  je lik B bel ali lik A ni bel.
6. Ni res, da: lik C ni trikotnik in lik C ni kvadrat.
7. Ni res, da: lik D ni bel, če in  samo če  je lik B majhen.
8. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik B bel.
9. Ni res, da: lik C je majhen ali lik A ni petkotnik.
10. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik B srednje velikosti.
11. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali lik D ni velik.
12. Ni res, da: lik A ni kvadrat ali  je lik A trikotnik.
13. Ni res, da: lik A ni majhen, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti in lik D ni siv.
15. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če lik A ni trikotnik.
16. Ni res, da: ali  je lik B srednje velikosti ali lik D ni trikotnik.
17. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če lik C ni majhen.
18. Ni res, da: ali  je lik D velik ali  je lik C petkotnik.
19. Ni res, da: lik A je majhen in lik D ni kvadrat.
20. Ni res, da: lik A ni trikotnik, če in  samo če lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)