I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik C je majhen in lik C ni kvadrat.
2. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik B bel.
3. Ni res, da: ali lik B ni petkotnik ali lik D ni majhen.
4. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če lik D ni petkotnik.
5. Ni res, da: lik C ni bel ali  je lik D velik.
6. Ni res, da: če  je lik A petkotnik, potem lik C ni petkotnik.
7. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali lik C ni velik.
8. Ni res, da: lik A ni petkotnik ali  je lik C srednje velikosti.
9. Ni res, da: lik B ni majhen, če in  samo če lik B ni velik.
10. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik A ni bel.
11. Ni res, da: lik D je trikotnik in lik A je bel.
12. Ni res, da: lik D je kvadrat ali lik D ni bel.
13. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik B je trikotnik.
14. Ni res, da: lik B ni bel in lik D ni bel.
15. Ni res, da: lik D je majhen in lik C je trikotnik.
16. Ni res, da: lik A ni bel in lik B je trikotnik.
17. Ni res, da: lik C ni velik in lik B je majhen.
18. Ni res, da: lik B je siv ali lik A ni bel.
19. Ni res, da: lik B ni majhen in lik A ni kvadrat.
20. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti in lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/29Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/29Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)