I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik B ni siv, če in  samo če lik A ni kvadrat.
2. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik D siv.
3. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti in lik C ni siv.
4. Ni res, da: lik D ni trikotnik ali  je lik B petkotnik.
5. Ni res, da: lik B ni velik ali lik B ni srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti, če in  samo če lik D ni trikotnik.
7. Ni res, da: ali lik A ni velik ali lik A ni kvadrat.
8. Ni res, da: če  je lik D velik, potem lik C ni velik.
9. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik B srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik B siv.
11. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali lik A ni majhen.
12. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik A trikotnik.
13. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik D petkotnik.
14. Ni res, da: lik B je majhen ali  je lik D majhen.
15. Ni res, da: lik B ni trikotnik in lik A ni srednje velikosti.
16. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik B majhen.
17. Ni res, da: če lik D ni kvadrat, potem  je lik B trikotnik.
18. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik D srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A bel.
20. Ni res, da: lik C je velik ali lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/28Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/28Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)