I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik C ni siv in lik A ni majhen.
2. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik B majhen.
3. Ni res, da: lik D je velik in lik A je petkotnik.
4. Ni res, da: če lik D ni petkotnik, potem lik B ni majhen.
5. Ni res, da: lik B ni bel in lik D je petkotnik.
6. Ni res, da: lik A ni petkotnik ali  je lik D kvadrat.
7. Ni res, da: lik D ni kvadrat in lik D je velik.
8. Ni res, da: ali lik B ni kvadrat ali lik A ni siv.
9. Ni res, da: lik A je kvadrat ali lik C ni kvadrat.
10. Ni res, da: lik B je majhen, če in  samo če lik D ni bel.
11. Ni res, da: lik D je petkotnik ali lik B ni trikotnik.
12. Ni res, da: lik B ni petkotnik in lik A ni majhen.
13. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik D bel.
14. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik A velik.
15. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti ali  je lik B bel.
16. Ni res, da: lik B ni kvadrat in lik D je kvadrat.
17. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik B je siv.
18. Ni res, da: če lik B ni trikotnik, potem lik D ni bel.
19. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali  je lik D majhen.
20. Ni res, da: lik C ni kvadrat in lik A je trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/27Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/27Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)