I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik A siv.
2. Ni res, da: lik A ni velik ali lik A ni kvadrat.
3. Ni res, da: lik D je bel ali lik C ni srednje velikosti.
4. Ni res, da: lik D ni petkotnik in lik C je petkotnik.
5. Ni res, da: lik B ni kvadrat ali lik B ni majhen.
6. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem lik A ni kvadrat.
7. Ni res, da: ali lik D ni bel ali  je lik A trikotnik.
8. Ni res, da: če lik B ni siv, potem  je lik D bel.
9. Ni res, da: ali lik D ni velik ali lik A ni trikotnik.
10. Ni res, da: lik D je velik ali lik B ni petkotnik.
11. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če lik B ni kvadrat.
12. Ni res, da: lik B ni bel ali  je lik C bel.
13. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik D ni bel.
14. Ni res, da: če lik B ni majhen, potem  je lik C velik.
15. Ni res, da: lik C ni kvadrat ali  je lik D majhen.
16. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti in lik A je srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik D ni siv.
18. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik D majhen.
19. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik D bel.
20. Ni res, da: lik A je velik in lik B ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/26Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/26Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)