I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A ni siv ali lik D ni petkotnik.
2. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik B siv.
3. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali lik D ni trikotnik.
4. Ni res, da: lik D je kvadrat ali lik C ni velik.
5. Ni res, da: ali lik B ni velik ali lik D ni majhen.
6. Ni res, da: lik A ni kvadrat in lik A ni velik.
7. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če lik D ni bel.
8. Ni res, da: lik D je majhen ali lik C ni velik.
9. Ni res, da: lik C je bel ali  je lik A trikotnik.
10. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik A ni bel.
11. Ni res, da: lik D ni petkotnik in lik B je siv.
12. Ni res, da: lik B ni majhen in lik C je siv.
13. Ni res, da: ali lik C ni petkotnik ali  je lik A trikotnik.
14. Ni res, da: lik C je trikotnik ali lik B ni kvadrat.
15. Ni res, da: lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik D siv.
16. Ni res, da: če lik D ni kvadrat, potem  je lik B bel.
17. Ni res, da: lik B ni velik, če in  samo če lik B ni kvadrat.
18. Ni res, da: lik B ni petkotnik ali  je lik D kvadrat.
19. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik D ni bel.
20. Ni res, da: ali lik D ni bel ali  je lik A kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)