I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: ali  je lik C velik ali  je lik D bel.
2. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik C je siv.
3. Ni res, da: če  je lik A velik, potem  je lik B petkotnik.
4. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali  je lik D kvadrat.
5. Ni res, da: če lik C ni kvadrat, potem  je lik B majhen.
6. Ni res, da: če  je lik A kvadrat, potem  je lik A petkotnik.
7. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik D petkotnik.
8. Ni res, da: lik C ni petkotnik in lik D ni siv.
9. Ni res, da: če lik C ni bel, potem lik C ni kvadrat.
10. Ni res, da: lik B ni kvadrat, če in  samo če lik D ni bel.
11. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik B siv.
12. Ni res, da: lik C ni majhen ali lik A ni petkotnik.
13. Ni res, da: če  je lik D bel, potem lik B ni trikotnik.
14. Ni res, da: lik B ni bel ali  je lik B kvadrat.
15. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C ni petkotnik.
16. Ni res, da: ali lik C ni velik ali lik A ni petkotnik.
17. Ni res, da: lik A ni majhen, če in  samo če lik C ni bel.
18. Ni res, da: lik D ni majhen, če in  samo če lik A ni velik.
19. Ni res, da: če  je lik C siv, potem lik C ni bel.
20. Ni res, da: če lik B ni kvadrat, potem lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/24Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/24Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)