I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik D ni velik ali  je lik C velik.
2. Ni res, da: lik A ni petkotnik ali lik D ni bel.
3. Ni res, da: ali lik B ni trikotnik ali  je lik D majhen.
4. Ni res, da: ali lik B ni siv ali  je lik D kvadrat.
5. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik D bel.
6. Ni res, da: če lik C ni kvadrat, potem  je lik B trikotnik.
7. Ni res, da: lik C ni bel ali  je lik A kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik B siv.
9. Ni res, da: lik A ni majhen, če in  samo če  je lik A petkotnik.
10. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik A bel.
11. Ni res, da: lik B ni trikotnik ali lik A ni trikotnik.
12. Ni res, da: lik A je bel in lik D ni kvadrat.
13. Ni res, da: lik D je bel in lik A ni velik.
14. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti in lik D je velik.
16. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik C ni trikotnik.
17. Ni res, da: lik C je siv in lik A je siv.
18. Ni res, da: ali lik C ni kvadrat ali  je lik C kvadrat.
19. Ni res, da: ali lik B ni siv ali  je lik D majhen.
20. Ni res, da: lik C je velik, če in  samo če lik A ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/23Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/23Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)