I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik D ni bel ali  je lik B majhen.
2. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik D trikotnik.
3. Ni res, da: lik C je bel, če in  samo če lik B ni velik.
4. Ni res, da: lik B je petkotnik ali lik A ni majhen.
5. Ni res, da: lik D ni majhen, če in  samo če  je lik A kvadrat.
6. Ni res, da: ali lik C ni kvadrat ali lik B ni majhen.
7. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če  je lik C siv.
8. Ni res, da: ali  je lik D siv ali lik B ni trikotnik.
9. Ni res, da: lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik A majhen.
10. Ni res, da: lik B je majhen in lik B je majhen.
11. Ni res, da: lik C ni petkotnik, če in  samo če lik C ni petkotnik.
12. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik C srednje velikosti.
13. Ni res, da: če  je lik D petkotnik, potem  je lik C srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik D siv.
15. Ni res, da: lik A ni siv in lik C ni majhen.
16. Ni res, da: lik D je petkotnik, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik B velik.
18. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik D ni kvadrat, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
20. Ni res, da: ali lik B ni siv ali lik D ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/22Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/22Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)