I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: če lik B ni majhen, potem lik D ni velik.
2. Ni res, da: ali  je lik A majhen ali  je lik D petkotnik.
3. Ni res, da: če  je lik A siv, potem lik D ni trikotnik.
4. Ni res, da: lik D ni majhen, če in  samo če  je lik A velik.
5. Ni res, da: če lik C ni srednje velikosti, potem  je lik C bel.
6. Ni res, da: lik D ni siv in lik A je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik D kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik D siv ali  je lik B kvadrat.
9. Ni res, da: lik A ni trikotnik, če in  samo če lik C ni kvadrat.
10. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik B je siv in lik D ni siv.
12. Ni res, da: če lik B ni velik, potem lik D ni petkotnik.
13. Ni res, da: lik B je trikotnik ali lik C ni kvadrat.
14. Ni res, da: lik A je majhen, če in  samo če  je lik A bel.
15. Ni res, da: lik A ni kvadrat in lik A je srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik C je petkotnik.
17. Ni res, da: ali lik D ni majhen ali  je lik B trikotnik.
18. Ni res, da: lik D ni bel, če in  samo če  je lik A bel.
19. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti ali  je lik B siv.
20. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik C petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)