I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A ni siv, če in  samo če lik D ni petkotnik.
2. Ni res, da: če  je lik A kvadrat, potem lik D ni trikotnik.
3. Ni res, da: če lik B ni srednje velikosti, potem lik D ni velik.
4. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik B kvadrat.
5. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali lik D ni trikotnik.
6. Ni res, da: ali  je lik D bel ali  je lik C majhen.
7. Ni res, da: ali lik B ni siv ali lik D ni kvadrat.
8. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
9. Ni res, da: lik C ni trikotnik in lik D je petkotnik.
10. Ni res, da: ali lik A ni petkotnik ali lik A ni kvadrat.
11. Ni res, da: če lik C ni velik, potem lik A ni siv.
12. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik D kvadrat.
13. Ni res, da: lik C ni velik in lik C je bel.
14. Ni res, da: ali  je lik A trikotnik ali  je lik C kvadrat.
15. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti ali lik B ni petkotnik.
16. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem lik C ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: ali lik D ni majhen ali lik B ni siv.
18. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik B bel.
19. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik C je petkotnik.
20. Ni res, da: lik D ni velik ali lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)