I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem  je lik B bel.
2. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik A bel.
3. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če lik D ni siv.
4. Ni res, da: lik B ni trikotnik in lik D je majhen.
5. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik D ni trikotnik.
6. Ni res, da: lik D ni bel, če in  samo če  je lik C petkotnik.
7. Ni res, da: če  je lik B velik, potem  je lik A petkotnik.
8. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik B petkotnik.
9. Ni res, da: ali lik C ni velik ali  je lik B trikotnik.
10. Ni res, da: lik C je siv ali lik C ni trikotnik.
11. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik B velik.
12. Ni res, da: lik D je majhen ali lik D ni bel.
13. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali lik A ni kvadrat.
14. Ni res, da: lik B je velik ali lik D ni velik.
15. Ni res, da: lik D ni velik in lik A ni trikotnik.
16. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem lik C ni majhen.
17. Ni res, da: lik D ni siv ali lik A ni trikotnik.
18. Ni res, da: če lik D ni srednje velikosti, potem lik D ni majhen.
19. Ni res, da: lik C ni velik, če in  samo če  je lik D petkotnik.
20. Ni res, da: lik D je trikotnik in lik C ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)