I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: če  je lik A kvadrat, potem  je lik B petkotnik.
2. Ni res, da: lik A ni bel, če in  samo če lik C ni trikotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali lik D ni kvadrat.
4. Ni res, da: če lik D ni kvadrat, potem  je lik B srednje velikosti.
5. Ni res, da: če lik B ni petkotnik, potem lik D ni bel.
6. Ni res, da: lik C ni velik, če in  samo če  je lik D trikotnik.
7. Ni res, da: lik A je siv ali lik A ni srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik D ni bel ali  je lik D bel.
9. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik D srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti ali lik B ni kvadrat.
11. Ni res, da: lik D ni majhen in lik D ni siv.
12. Ni res, da: lik D ni siv, če in  samo če lik C ni siv.
13. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik D trikotnik.
14. Ni res, da: lik C je petkotnik ali lik C ni srednje velikosti.
15. Ni res, da: če lik A ni srednje velikosti, potem lik A ni petkotnik.
16. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če lik A ni majhen.
17. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali lik D ni kvadrat.
18. Ni res, da: lik C je bel in lik B ni kvadrat.
19. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali lik C ni bel.
20. Ni res, da: če lik B ni bel, potem  je lik A majhen.

[Graphics:HTMLFiles/19Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/19Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)