I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A ni velik ali lik C ni trikotnik.
2. Ni res, da: če lik C ni bel, potem lik D ni kvadrat.
3. Ni res, da: če lik D ni trikotnik, potem  je lik B siv.
4. Ni res, da: lik B ni majhen in lik C je petkotnik.
5. Ni res, da: če lik B ni petkotnik, potem lik B ni srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik D je velik.
7. Ni res, da: lik C ni petkotnik, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik D ni velik, če in  samo če lik D ni velik.
9. Ni res, da: lik A ni majhen in lik D je srednje velikosti.
10. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem lik D ni majhen.
11. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik D trikotnik.
12. Ni res, da: če lik B ni srednje velikosti, potem lik D ni petkotnik.
13. Ni res, da: lik C ni bel in lik D je majhen.
14. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik D ni srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik C je petkotnik ali lik C ni trikotnik.
16. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali lik B ni bel.
17. Ni res, da: lik B ni bel in lik D ni velik.
18. Ni res, da: če lik A ni siv, potem lik C ni bel.
19. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali lik B ni bel.
20. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik A ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)