I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik A petkotnik.
2. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik D majhen.
3. Ni res, da: lik C ni kvadrat in lik C ni trikotnik.
4. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem  je lik D trikotnik.
5. Ni res, da: če lik B ni velik, potem  je lik C trikotnik.
6. Ni res, da: lik D ni velik ali  je lik A kvadrat.
7. Ni res, da: lik A ni majhen in lik A je trikotnik.
8. Ni res, da: lik C je trikotnik ali lik D ni trikotnik.
9. Ni res, da: ali lik A ni bel ali  je lik D trikotnik.
10. Ni res, da: ali lik B ni trikotnik ali  je lik A trikotnik.
11. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem lik C ni velik.
12. Ni res, da: če lik D ni srednje velikosti, potem lik C ni srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik B je siv in lik D ni bel.
14. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik C petkotnik.
15. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik A velik.
16. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali lik B ni majhen.
17. Ni res, da: lik B je siv in lik D je trikotnik.
18. Ni res, da: lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik B bel.
19. Ni res, da: če  je lik B bel, potem lik B ni trikotnik.
20. Ni res, da: lik A ni bel ali  je lik C trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)