I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A ni kvadrat, če in  samo če  je lik C velik.
2. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če lik A ni trikotnik.
3. Ni res, da: lik C ni trikotnik, če in  samo če lik A ni siv.
4. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali lik B ni trikotnik.
5. Ni res, da: lik D ni trikotnik in lik D je srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik D je siv ali lik B ni kvadrat.
7. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti in lik D je trikotnik.
8. Ni res, da: če lik C ni kvadrat, potem lik A ni majhen.
9. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali lik D ni siv.
10. Ni res, da: ali lik A ni trikotnik ali  je lik C kvadrat.
11. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik A je bel.
12. Ni res, da: ali lik A ni majhen ali  je lik A kvadrat.
13. Ni res, da: če lik D ni kvadrat, potem  je lik C trikotnik.
14. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik D siv.
15. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če lik A ni kvadrat.
16. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem lik C ni petkotnik.
17. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik B kvadrat.
18. Ni res, da: lik B ni petkotnik ali lik C ni majhen.
19. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik C ni siv.
20. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik B trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)