I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali lik A ni srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik C ni velik ali lik A ni velik.
3. Ni res, da: lik D ni velik, če in  samo če  je lik C velik.
4. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti ali lik D ni bel.
5. Ni res, da: ali lik D ni srednje velikosti ali  je lik A srednje velikosti.
6. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik D trikotnik.
7. Ni res, da: lik B je majhen ali  je lik A kvadrat.
8. Ni res, da: lik C ni majhen in lik B je trikotnik.
9. Ni res, da: lik C je siv ali lik A ni trikotnik.
10. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali lik A ni velik.
11. Ni res, da: ali lik B ni kvadrat ali  je lik D petkotnik.
12. Ni res, da: lik D ni kvadrat in lik D ni velik.
13. Ni res, da: ali  je lik B siv ali lik C ni majhen.
14. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik B velik.
15. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem lik D ni siv.
16. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali lik A ni velik.
17. Ni res, da: če  je lik C trikotnik, potem  je lik C kvadrat.
18. Ni res, da: lik B ni bel in lik C je petkotnik.
19. Ni res, da: ali lik C ni trikotnik ali  je lik C majhen.
20. Ni res, da: lik A ni trikotnik, če in  samo če  je lik A kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)