I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če lik B ni velik.
2. Ni res, da: lik A je majhen, če in  samo če  je lik A petkotnik.
3. Ni res, da: lik D ni petkotnik, če in  samo če lik D ni kvadrat.
4. Ni res, da: če lik B ni majhen, potem lik D ni velik.
5. Ni res, da: lik B ni petkotnik, če in  samo če lik A ni trikotnik.
6. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali lik C ni srednje velikosti.
7. Ni res, da: če lik D ni majhen, potem lik D ni bel.
8. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če lik B ni siv.
9. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik D je siv.
10. Ni res, da: ali lik D ni srednje velikosti ali lik D ni velik.
11. Ni res, da: če lik C ni majhen, potem  je lik B velik.
12. Ni res, da: lik B ni siv in lik D ni petkotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik B velik.
14. Ni res, da: ali lik C ni velik ali  je lik B majhen.
15. Ni res, da: ali lik C ni trikotnik ali  je lik C srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik A srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik C je siv in lik D je kvadrat.
18. Ni res, da: če lik C ni majhen, potem  je lik C kvadrat.
19. Ni res, da: lik A ni petkotnik in lik A ni bel.
20. Ni res, da: ali  je lik D velik ali lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)