I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: če lik A ni siv, potem lik D ni petkotnik.
2. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik D petkotnik.
3. Ni res, da: lik D ni velik ali  je lik D trikotnik.
4. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik B petkotnik.
5. Ni res, da: lik C je bel, če in  samo če lik B ni kvadrat.
6. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti ali lik B ni siv.
7. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik A ni trikotnik ali lik C ni velik.
9. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik B je trikotnik.
10. Ni res, da: lik B je siv in lik A je siv.
11. Ni res, da: ali  je lik D velik ali  je lik B trikotnik.
12. Ni res, da: lik A ni siv ali lik C ni bel.
13. Ni res, da: lik A ni petkotnik ali  je lik D bel.
14. Ni res, da: lik B ni majhen, če in  samo če lik A ni petkotnik.
15. Ni res, da: lik A je siv ali lik A ni majhen.
16. Ni res, da: ali lik A ni majhen ali  je lik A siv.
17. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik C velik.
18. Ni res, da: lik B ni kvadrat in lik D je trikotnik.
19. Ni res, da: ali lik C ni velik ali  je lik C velik.
20. Ni res, da: lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik C trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)