I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik D ni siv, če in  samo če  je lik B majhen.
2. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če  je lik C majhen.
3. Ni res, da: lik A ni velik, če in  samo če  je lik C bel.
4. Ni res, da: če  je lik C bel, potem lik B ni bel.
5. Ni res, da: lik D ni majhen ali  je lik B majhen.
6. Ni res, da: lik B je majhen, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik C je majhen ali lik D ni bel.
8. Ni res, da: lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik B velik.
9. Ni res, da: lik C ni kvadrat in lik D je velik.
10. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti in lik C ni velik.
11. Ni res, da: lik C ni siv ali lik D ni trikotnik.
12. Ni res, da: če  je lik C siv, potem  je lik B siv.
13. Ni res, da: lik D ni petkotnik, če in  samo če lik D ni kvadrat.
14. Ni res, da: če lik D ni siv, potem  je lik D trikotnik.
15. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik B ni trikotnik.
16. Ni res, da: lik D je siv ali lik B ni petkotnik.
17. Ni res, da: če lik B ni trikotnik, potem lik D ni velik.
18. Ni res, da: lik C ni velik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
19. Ni res, da: če lik C ni kvadrat, potem  je lik C srednje velikosti.
20. Ni res, da: če  je lik D siv, potem lik A ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)