I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A ni trikotnik in lik A ni petkotnik.
2. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če lik D ni bel.
3. Ni res, da: če lik A ni majhen, potem  je lik A trikotnik.
4. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik C bel.
5. Ni res, da: če lik B ni kvadrat, potem lik C ni kvadrat.
6. Ni res, da: lik C je majhen ali lik C ni petkotnik.
7. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik B kvadrat.
8. Ni res, da: ali lik A ni trikotnik ali lik D ni siv.
9. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če lik C ni siv.
10. Ni res, da: ali lik A ni siv ali lik B ni siv.
11. Ni res, da: če  je lik D srednje velikosti, potem lik D ni siv.
12. Ni res, da: ali lik C ni kvadrat ali lik D ni trikotnik.
13. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik C majhen.
14. Ni res, da: lik A je majhen ali lik A ni petkotnik.
15. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B kvadrat.
16. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti ali  je lik A petkotnik.
17. Ni res, da: lik D je bel ali lik A ni srednje velikosti.
18. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem lik C ni kvadrat.
19. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik A ni bel.
20. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik D ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/10Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/10Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)