I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Če lik D ni siv, potem lik B ni kvadrat.
2. Ali lik B ni bel ali lik C ni kvadrat.
3. Lik C ni siv, če in  samo če lik D ni petkotnik.
4. Ali lik C ni petkotnik ali lik D ni srednje velikosti.
5. Lik A je bel, če in  samo če lik C ni siv.
6. Če  je lik B trikotnik, potem  je lik D trikotnik.
7. Lik C ni trikotnik in lik C je trikotnik.
8. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik A trikotnik.
9. Lik B je trikotnik ali  je lik A majhen.
10. Ali lik C ni majhen ali  je lik C siv.
11. Ali  je lik B velik ali  je lik D petkotnik.
12. Lik C ni trikotnik ali lik A ni bel.
13. Lik B ni srednje velikosti in lik C je bel.
14. Ali  je lik D trikotnik ali lik D ni majhen.
15. Če  je lik A trikotnik, potem  je lik D majhen.
16. Lik C je kvadrat, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
17. Lik B je majhen in lik B je srednje velikosti.
18. Ali lik B ni bel ali  je lik C petkotnik.
19. Lik B ni velik in lik A je bel.
20. Ali lik D ni petkotnik ali  je lik D velik.

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)