I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik D majhen.
2. Če  je lik D siv, potem lik A ni kvadrat.
3. Lik B je srednje velikosti ali lik C ni trikotnik.
4. Lik D je bel in lik C je bel.
5. Lik D je siv ali lik A ni petkotnik.
6. Lik C je velik, če in  samo če lik C ni bel.
7. Ali  je lik C bel ali  je lik C kvadrat.
8. Lik B ni majhen ali lik C ni kvadrat.
9. Lik B ni velik in lik D je petkotnik.
10. Lik A ni bel in lik D ni bel.
11. Če  je lik D velik, potem  je lik B siv.
12. Če lik B ni petkotnik, potem lik B ni siv.
13. Lik C ni siv, če in  samo če  je lik D velik.
14. Ali  je lik D trikotnik ali  je lik D kvadrat.
15. Lik C ni petkotnik, če in  samo če lik C ni petkotnik.
16. Lik A ni bel, če in  samo če lik A ni majhen.
17. Lik B ni velik, če in  samo če  je lik C majhen.
18. Lik B je kvadrat, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
19. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik C petkotnik.
20. Lik D je siv ali lik B ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/8Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/8Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)