I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik C trikotnik.
2. Ali  je lik A siv ali lik A ni petkotnik.
3. Lik B je srednje velikosti in lik B ni velik.
4. Lik C ni majhen in lik B je majhen.
5. Če lik C ni majhen, potem lik B ni majhen.
6. Če lik A ni siv, potem  je lik A trikotnik.
7. Lik C je bel ali  je lik D majhen.
8. Lik D ni bel ali  je lik D siv.
9. Če  je lik D bel, potem lik B ni kvadrat.
10. Lik D je srednje velikosti in lik C je kvadrat.
11. Lik B je majhen in lik C je kvadrat.
12. Če  je lik A bel, potem  je lik A trikotnik.
13. Lik D je kvadrat, če in  samo če  je lik C bel.
14. Lik C ni trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
15. Ali  je lik B bel ali lik A ni trikotnik.
16. Lik C je velik ali lik D ni srednje velikosti.
17. Lik D je petkotnik in lik D ni velik.
18. Če  je lik B trikotnik, potem lik C ni velik.
19. Lik B je bel, če in  samo če lik A ni trikotnik.
20. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik A petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)