I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C ni majhen, če in  samo če  je lik D majhen.
2. Ali  je lik D siv ali  je lik B siv.
3. Če  je lik D velik, potem  je lik A siv.
4. Če lik D ni kvadrat, potem lik D ni trikotnik.
5. Lik B ni petkotnik, če in  samo če  je lik B bel.
6. Ali  je lik C majhen ali  je lik A trikotnik.
7. Lik A ni srednje velikosti in lik C je trikotnik.
8. Če  je lik A majhen, potem lik B ni srednje velikosti.
9. Lik A ni velik, če in  samo če lik C ni majhen.
10. Lik A je velik, če in  samo če lik D ni velik.
11. Lik C je trikotnik in lik D je trikotnik.
12. Lik B je bel ali lik A ni kvadrat.
13. Lik A ni velik in lik A je trikotnik.
14. Lik D ni trikotnik ali  je lik A siv.
15. Lik A ni majhen, če in  samo če  je lik D petkotnik.
16. Lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B trikotnik.
17. Ali  je lik B srednje velikosti ali lik D ni majhen.
18. Lik A ni kvadrat ali  je lik A trikotnik.
19. Lik D ni siv ali lik D ni petkotnik.
20. Ali lik A ni petkotnik ali lik D ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/6Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/6Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)