I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B je siv ali  je lik B siv.
2. Ali  je lik D trikotnik ali  je lik C velik.
3. Lik A ni kvadrat, če in  samo če lik D ni majhen.
4. Ali lik A ni trikotnik ali lik D ni petkotnik.
5. Lik B ni siv ali  je lik B srednje velikosti.
6. Ali lik C ni majhen ali lik C ni kvadrat.
7. Ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik C bel.
8. Lik A je bel ali lik B ni siv.
9. Če  je lik A petkotnik, potem  je lik C trikotnik.
10. Lik B je kvadrat in lik A je siv.
11. Če  je lik A bel, potem  je lik A trikotnik.
12. Lik A ni siv ali  je lik D petkotnik.
13. Lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B kvadrat.
14. Ali lik D ni kvadrat ali  je lik B majhen.
15. Če  je lik D siv, potem  je lik B majhen.
16. Lik D je velik, če in  samo če lik A ni bel.
17. Lik C ni petkotnik ali lik C ni trikotnik.
18. Lik D ni bel, če in  samo če  je lik A majhen.
19. Ali lik B ni petkotnik ali lik C ni kvadrat.
20. Lik C je srednje velikosti ali  je lik C velik.

[Graphics:HTMLFiles/5Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/5Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)