I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali  je lik D kvadrat ali  je lik C bel.
2. Ali lik C ni kvadrat ali  je lik D petkotnik.
3. Lik C je bel in lik C ni velik.
4. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik A siv.
5. Če lik A ni srednje velikosti, potem lik B ni siv.
6. Ali lik A ni trikotnik ali  je lik A majhen.
7. Lik D je petkotnik in lik D je siv.
8. Če  je lik B velik, potem lik B ni majhen.
9. Lik B je majhen in lik A ni petkotnik.
10. Lik A je trikotnik ali  je lik B kvadrat.
11. Lik C ni velik in lik A je majhen.
12. Ali  je lik C siv ali  je lik B kvadrat.
13. Lik B je trikotnik, če in  samo če lik B ni bel.
14. Ali  je lik A velik ali  je lik C velik.
15. Ali  je lik D velik ali  je lik A petkotnik.
16. Lik A ni velik, če in  samo če lik D ni petkotnik.
17. Lik B je kvadrat in lik B ni petkotnik.
18. Ali lik A ni siv ali  je lik C siv.
19. Lik B ni trikotnik in lik D je trikotnik.
20. Lik D ni velik, če in  samo če lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/50Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/50Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)