I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B je petkotnik in lik C je trikotnik.
2. Ali  je lik D trikotnik ali lik C ni majhen.
3. Lik A ni trikotnik, če in  samo če lik B ni trikotnik.
4. Ali  je lik B kvadrat ali  je lik C majhen.
5. Lik B je majhen, če in  samo če lik B ni petkotnik.
6. Lik C ni bel, če in  samo če lik D ni siv.
7. Ali lik D ni majhen ali lik B ni trikotnik.
8. Če lik B ni petkotnik, potem lik C ni majhen.
9. Lik D ni siv ali  je lik A petkotnik.
10. Lik D je siv, če in  samo če lik C ni majhen.
11. Lik B je siv in lik C je trikotnik.
12. Lik C ni siv ali  je lik B kvadrat.
13. Ali lik B ni srednje velikosti ali lik C ni srednje velikosti.
14. Ali lik C ni srednje velikosti ali lik B ni velik.
15. Lik C ni velik in lik B ni siv.
16. Lik C ni bel, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
17. Ali lik B ni majhen ali lik D ni bel.
18. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik B petkotnik.
19. Lik A ni velik, če in  samo če  je lik C petkotnik.
20. Lik D ni kvadrat in lik A je srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/4Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/4Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)