I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C ni bel in lik B ni kvadrat.
2. Če lik A ni majhen, potem lik B ni bel.
3. Lik D je majhen, če in  samo če  je lik B bel.
4. Lik D je majhen in lik C je bel.
5. Lik D ni majhen ali lik B ni siv.
6. Lik D je srednje velikosti, če in  samo če lik A ni siv.
7. Lik C ni petkotnik ali lik D ni petkotnik.
8. Če  je lik C bel, potem  je lik D velik.
9. Ali  je lik D siv ali  je lik C velik.
10. Lik D ni kvadrat ali lik D ni velik.
11. Lik A ni siv in lik C je petkotnik.
12. Če lik C ni bel, potem lik A ni majhen.
13. Lik A je petkotnik in lik D je bel.
14. Ali  je lik B kvadrat ali  je lik A siv.
15. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik C kvadrat.
16. Lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik D bel.
17. Lik D ni bel, če in  samo če lik A ni siv.
18. Lik B je siv, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
19. Ali lik C ni majhen ali lik D ni majhen.
20. Lik C je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/49Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/49Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)