I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Če lik D ni petkotnik, potem  je lik B bel.
2. Lik D ni bel, če in  samo če lik D ni petkotnik.
3. Ali lik D ni srednje velikosti ali  je lik B trikotnik.
4. Lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik B kvadrat.
5. Lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B petkotnik.
6. Lik B je siv in lik C ni velik.
7. Lik B je bel ali  je lik A trikotnik.
8. Če  je lik A velik, potem  je lik B majhen.
9. Ali  je lik B siv ali  je lik C siv.
10. Ali lik A ni velik ali lik A ni velik.
11. Lik C ni majhen in lik D ni kvadrat.
12. Lik A je majhen in lik A je velik.
13. Ali  je lik A bel ali  je lik D siv.
14. Lik A je bel in lik D ni petkotnik.
15. Lik A ni bel in lik B je siv.
16. Če  je lik B petkotnik, potem  je lik A bel.
17. Ali lik C ni trikotnik ali lik D ni velik.
18. Če lik C ni bel, potem lik B ni bel.
19. Če lik B ni velik, potem  je lik C majhen.
20. Lik B je trikotnik ali  je lik A velik.

[Graphics:HTMLFiles/48Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/48Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)