I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C je velik ali lik B ni siv.
2. Lik B je velik in lik D ni petkotnik.
3. Ali  je lik D siv ali lik D ni siv.
4. Ali lik A ni srednje velikosti ali  je lik D majhen.
5. Če lik D ni majhen, potem  je lik C kvadrat.
6. Lik D ni kvadrat, če in  samo če  je lik C majhen.
7. Lik B je petkotnik ali lik C ni srednje velikosti.
8. Lik B ni majhen ali lik A ni trikotnik.
9. Ali lik C ni petkotnik ali  je lik A srednje velikosti.
10. Lik A ni velik ali lik D ni bel.
11. Lik C ni trikotnik in lik B ni kvadrat.
12. Lik D ni majhen in lik D ni velik.
13. Lik C ni bel ali  je lik B siv.
14. Če  je lik C majhen, potem lik B ni trikotnik.
15. Lik D je siv in lik D ni kvadrat.
16. Ali lik C ni siv ali  je lik C siv.
17. Lik D je bel, če in  samo če  je lik A bel.
18. Lik D ni majhen ali lik C ni majhen.
19. Lik D je kvadrat ali  je lik B trikotnik.
20. Lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik C siv.

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)