I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali lik A ni majhen ali lik A ni trikotnik.
2. Lik C ni kvadrat in lik D ni velik.
3. Lik B ni petkotnik ali lik D ni velik.
4. Če lik B ni petkotnik, potem lik D ni petkotnik.
5. Lik B ni bel, če in  samo če lik C ni majhen.
6. Ali lik C ni velik ali  je lik C kvadrat.
7. Ali  je lik B bel ali lik A ni srednje velikosti.
8. Lik A ni bel in lik D je bel.
9. Ali  je lik D velik ali  je lik C trikotnik.
10. Lik D je majhen in lik C je velik.
11. Lik C ni trikotnik in lik D ni kvadrat.
12. Lik D je majhen, če in  samo če  je lik B bel.
13. Lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik B majhen.
14. Če  je lik A petkotnik, potem lik A ni kvadrat.
15. Če  je lik B petkotnik, potem  je lik B majhen.
16. Lik C je velik ali  je lik A petkotnik.
17. Lik A je kvadrat in lik D je petkotnik.
18. Če lik D ni trikotnik, potem lik D ni bel.
19. Ali lik A ni majhen ali lik A ni velik.
20. Lik C je kvadrat in lik C ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/46Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/46Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)