I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B ni trikotnik in lik B je siv.
2. Lik A ni trikotnik in lik C je velik.
3. Lik C ni trikotnik in lik A je bel.
4. Lik B ni majhen in lik B je kvadrat.
5. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
6. Lik B ni trikotnik, če in  samo če lik A ni velik.
7. Lik D je bel ali lik C ni srednje velikosti.
8. Ali lik A ni trikotnik ali  je lik C velik.
9. Če lik B ni bel, potem lik C ni velik.
10. Ali  je lik A siv ali lik A ni srednje velikosti.
11. Ali  je lik D bel ali  je lik C majhen.
12. Lik D ni trikotnik in lik C je siv.
13. Lik A ni siv ali lik A ni siv.
14. Lik C ni velik, če in  samo če lik A ni petkotnik.
15. Lik B je srednje velikosti in lik D je petkotnik.
16. Lik C je trikotnik in lik B je majhen.
17. Lik B je majhen ali  je lik D kvadrat.
18. Lik D je srednje velikosti ali  je lik D kvadrat.
19. Ali  je lik C majhen ali lik D ni trikotnik.
20. Lik A ni trikotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/45Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/45Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)