I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Če  je lik D velik, potem  je lik A bel.
2. Če  je lik C trikotnik, potem lik C ni srednje velikosti.
3. Če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik A petkotnik.
4. Lik C je trikotnik, če in  samo če lik B ni siv.
5. Lik D ni bel, če in  samo če  je lik D velik.
6. Lik C je velik in lik D je siv.
7. Če  je lik B petkotnik, potem  je lik B siv.
8. Lik B je srednje velikosti ali lik C ni majhen.
9. Ali lik B ni kvadrat ali lik B ni bel.
10. Lik C je siv ali  je lik C bel.
11. Če  je lik C velik, potem  je lik B srednje velikosti.
12. Lik B ni trikotnik, če in  samo če  je lik B majhen.
13. Lik B je velik, če in  samo če lik B ni majhen.
14. Lik C je srednje velikosti ali lik C ni bel.
15. Lik A ni trikotnik, če in  samo če lik D ni petkotnik.
16. Lik C ni majhen ali  je lik C petkotnik.
17. Ali  je lik B petkotnik ali  je lik B velik.
18. Lik D je siv in lik C ni petkotnik.
19. Lik B ni bel ali lik D ni kvadrat.
20. Če lik C ni srednje velikosti, potem  je lik C bel.

[Graphics:HTMLFiles/44Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/44Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)