I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik D ni bel in lik D ni kvadrat.
2. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik A kvadrat.
3. Lik B ni siv, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
4. Lik C je bel ali  je lik D bel.
5. Če  je lik C petkotnik, potem  je lik D majhen.
6. Ali  je lik D velik ali  je lik D majhen.
7. Lik A ni trikotnik, če in  samo če  je lik C bel.
8. Če  je lik B srednje velikosti, potem lik C ni srednje velikosti.
9. Lik B je siv in lik D je trikotnik.
10. Ali lik C ni srednje velikosti ali lik A ni srednje velikosti.
11. Lik A je srednje velikosti in lik C je srednje velikosti.
12. Lik C je bel, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
13. Lik C ni bel, če in  samo če  je lik B trikotnik.
14. Lik A ni velik ali  je lik D kvadrat.
15. Ali  je lik A kvadrat ali  je lik D bel.
16. Če lik B ni kvadrat, potem  je lik D bel.
17. Lik A je velik, če in  samo če  je lik C trikotnik.
18. Lik D je trikotnik, če in  samo če lik C ni trikotnik.
19. Če lik C ni velik, potem  je lik A velik.
20. Lik B ni kvadrat in lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/43Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/43Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)