I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik A ni velik, če in  samo če  je lik A trikotnik.
2. Lik C je siv in lik B ni kvadrat.
3. Lik B je siv, če in  samo če lik B ni siv.
4. Lik C je majhen ali lik D ni petkotnik.
5. Lik C ni trikotnik in lik D ni trikotnik.
6. Lik D ni siv, če in  samo če lik A ni petkotnik.
7. Lik B ni majhen, če in  samo če  je lik D majhen.
8. Lik D ni bel, če in  samo če lik A ni velik.
9. Lik B je bel in lik D je petkotnik.
10. Lik B je srednje velikosti, če in  samo če lik D ni trikotnik.
11. Če  je lik C velik, potem lik B ni majhen.
12. Ali lik B ni bel ali  je lik D kvadrat.
13. Lik C ni kvadrat in lik C ni majhen.
14. Ali lik D ni kvadrat ali  je lik D kvadrat.
15. Ali lik D ni siv ali lik C ni kvadrat.
16. Lik D je srednje velikosti in lik B je trikotnik.
17. Lik A je siv ali lik A ni velik.
18. Lik C je petkotnik ali  je lik C trikotnik.
19. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če lik C ni siv.
20. Lik C je velik ali lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/42Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/42Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)