I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali  je lik A majhen ali lik D ni bel.
2. Če  je lik A petkotnik, potem  je lik B bel.
3. Lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
4. Če  je lik C kvadrat, potem  je lik D trikotnik.
5. Če lik A ni srednje velikosti, potem  je lik A petkotnik.
6. Ali  je lik C kvadrat ali  je lik D trikotnik.
7. Lik A je bel ali lik D ni siv.
8. Ali lik B ni petkotnik ali lik B ni majhen.
9. Lik B ni kvadrat ali lik A ni petkotnik.
10. Če lik A ni majhen, potem lik B ni trikotnik.
11. Lik D ni bel, če in  samo če  je lik C kvadrat.
12. Lik C ni majhen, če in  samo če lik B ni majhen.
13. Ali  je lik D bel ali  je lik D siv.
14. Lik B ni kvadrat ali lik D ni srednje velikosti.
15. Če  je lik C majhen, potem lik B ni velik.
16. Ali lik A ni petkotnik ali lik D ni kvadrat.
17. Če  je lik A petkotnik, potem  je lik D kvadrat.
18. Ali  je lik D trikotnik ali lik A ni kvadrat.
19. Če lik C ni bel, potem  je lik C bel.
20. Če  je lik A majhen, potem lik B ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/41Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/41Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)