I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Če  je lik A kvadrat, potem  je lik B majhen.
2. Lik A je majhen in lik A je bel.
3. Lik C je srednje velikosti ali lik A ni kvadrat.
4. Lik D ni srednje velikosti, če in  samo če lik A ni majhen.
5. Lik A ni velik, če in  samo če lik C ni siv.
6. Ali lik B ni majhen ali lik A ni siv.
7. Lik C ni kvadrat in lik C ni siv.
8. Ali  je lik D kvadrat ali  je lik B majhen.
9. Ali lik D ni petkotnik ali  je lik B srednje velikosti.
10. Lik A je kvadrat ali  je lik B kvadrat.
11. Če  je lik A siv, potem  je lik C kvadrat.
12. Lik C ni bel in lik C je kvadrat.
13. Lik A ni srednje velikosti ali lik A ni majhen.
14. Če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik B bel.
15. Lik B je srednje velikosti in lik B ni siv.
16. Lik C je bel, če in  samo če lik A ni velik.
17. Ali  je lik A petkotnik ali lik C ni majhen.
18. Lik D ni majhen in lik A je velik.
19. Lik C ni siv, če in  samo če lik C ni velik.
20. Če  je lik A kvadrat, potem  je lik C majhen.

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)