I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B ni siv, če in  samo če lik C ni siv.
2. Lik D ni srednje velikosti in lik B je siv.
3. Lik D je srednje velikosti in lik B ni bel.
4. Lik A ni siv in lik B ni petkotnik.
5. Lik C ni bel ali  je lik C srednje velikosti.
6. Lik C je majhen ali lik D ni petkotnik.
7. Lik D ni siv, če in  samo če  je lik C kvadrat.
8. Če  je lik D velik, potem lik C ni petkotnik.
9. Ali  je lik C kvadrat ali lik A ni petkotnik.
10. Lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik B siv.
11. Ali lik A ni bel ali  je lik C srednje velikosti.
12. Ali  je lik A trikotnik ali  je lik D siv.
13. Lik C ni siv, če in  samo če  je lik B kvadrat.
14. Ali  je lik C siv ali  je lik A petkotnik.
15. Lik D je trikotnik ali lik D ni trikotnik.
16. Lik D ni srednje velikosti in lik B je trikotnik.
17. Lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
18. Ali  je lik D bel ali lik B ni trikotnik.
19. Lik A ni siv ali lik C ni petkotnik.
20. Lik C ni petkotnik in lik C je bel.

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)