I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik A ni bel ali  je lik A srednje velikosti.
2. Lik A je trikotnik in lik D je trikotnik.
3. Če lik C ni srednje velikosti, potem lik A ni velik.
4. Lik D je bel in lik C je siv.
5. Lik D ni siv in lik B ni kvadrat.
6. Če lik D ni trikotnik, potem  je lik D srednje velikosti.
7. Lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik C velik.
8. Lik D je trikotnik in lik A je petkotnik.
9. Če lik D ni siv, potem  je lik B velik.
10. Lik D ni trikotnik in lik D je petkotnik.
11. Ali lik A ni srednje velikosti ali  je lik C siv.
12. Lik C ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik A trikotnik.
13. Lik A je velik in lik B ni trikotnik.
14. Lik C je trikotnik ali  je lik A kvadrat.
15. Če  je lik B trikotnik, potem lik C ni kvadrat.
16. Lik A je bel ali  je lik A majhen.
17. Lik A ni majhen ali  je lik D trikotnik.
18. Ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik B siv.
19. Ali lik C ni kvadrat ali lik C ni siv.
20. Lik A ni kvadrat ali lik D ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)