I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik A je majhen, če in  samo če lik D ni siv.
2. Lik B je kvadrat in lik D je majhen.
3. Ali lik B ni petkotnik ali  je lik D siv.
4. Lik D je petkotnik ali  je lik D srednje velikosti.
5. Lik D ni siv in lik D ni majhen.
6. Lik C ni majhen in lik D ni srednje velikosti.
7. Lik B ni siv in lik B ni kvadrat.
8. Lik C je majhen ali lik D ni petkotnik.
9. Ali  je lik C trikotnik ali lik D ni siv.
10. Lik C je velik in lik B je siv.
11. Lik B je siv ali  je lik A trikotnik.
12. Ali lik B ni majhen ali  je lik A majhen.
13. Lik D je petkotnik, če in  samo če lik A ni bel.
14. Lik A ni siv ali  je lik C bel.
15. Če lik D ni kvadrat, potem  je lik B bel.
16. Lik D ni velik, če in  samo če lik A ni siv.
17. Lik D je kvadrat in lik A ni kvadrat.
18. Lik B ni bel ali lik B ni kvadrat.
19. Lik C ni bel in lik A ni velik.
20. Lik A ni bel ali lik C ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/38Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/38Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)