I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Če  je lik D majhen, potem  je lik C siv.
2. Če lik A ni siv, potem lik D ni majhen.
3. Ali lik A ni petkotnik ali lik B ni srednje velikosti.
4. Lik B je bel, če in  samo če lik B ni petkotnik.
5. Lik B ni velik ali  je lik A siv.
6. Lik D ni velik ali  je lik B kvadrat.
7. Lik C je velik ali lik B ni srednje velikosti.
8. Lik D ni srednje velikosti in lik C ni velik.
9. Lik A ni velik ali  je lik B kvadrat.
10. Ali  je lik A siv ali  je lik D kvadrat.
11. Lik B ni kvadrat in lik A ni kvadrat.
12. Če lik D ni trikotnik, potem lik A ni bel.
13. Lik D ni petkotnik, če in  samo če  je lik C siv.
14. Če  je lik A kvadrat, potem lik B ni petkotnik.
15. Lik D ni velik ali lik D ni petkotnik.
16. Lik B ni majhen, če in  samo če  je lik B velik.
17. Lik D ni trikotnik ali  je lik D siv.
18. Če lik D ni kvadrat, potem  je lik C siv.
19. Lik B ni siv, če in  samo če  je lik B bel.
20. Če  je lik C kvadrat, potem lik D ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/37Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/37Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)