I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Če lik A ni siv, potem lik C ni velik.
2. Če lik A ni siv, potem lik C ni majhen.
3. Ali lik D ni majhen ali lik A ni srednje velikosti.
4. Lik C je srednje velikosti, če in  samo če lik D ni kvadrat.
5. Lik A ni srednje velikosti in lik C ni srednje velikosti.
6. Lik A ni kvadrat in lik B ni bel.
7. Ali  je lik A siv ali lik B ni siv.
8. Če  je lik A trikotnik, potem lik D ni bel.
9. Lik C ni srednje velikosti ali  je lik D trikotnik.
10. Lik D ni siv in lik A ni siv.
11. Lik C ni bel ali lik B ni velik.
12. Če  je lik D kvadrat, potem  je lik D petkotnik.
13. Lik B je trikotnik in lik C ni siv.
14. Če lik C ni kvadrat, potem  je lik D trikotnik.
15. Ali  je lik C trikotnik ali  je lik D bel.
16. Lik D je petkotnik ali lik A ni siv.
17. Lik B ni siv in lik B je kvadrat.
18. Lik B je siv, če in  samo če  je lik D trikotnik.
19. Če  je lik B bel, potem  je lik C velik.
20. Lik A je petkotnik in lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)