I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali lik C ni velik ali lik C ni kvadrat.
2. Lik C je majhen in lik A ni velik.
3. Če lik D ni trikotnik, potem  je lik C majhen.
4. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik D petkotnik.
5. Lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C petkotnik.
6. Lik B je srednje velikosti in lik C je majhen.
7. Če lik B ni kvadrat, potem  je lik C srednje velikosti.
8. Lik C je siv, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
9. Lik C je trikotnik in lik B je trikotnik.
10. Lik C ni srednje velikosti in lik A je trikotnik.
11. Lik A ni bel, če in  samo če  je lik C trikotnik.
12. Lik D je velik ali  je lik C velik.
13. Ali lik A ni srednje velikosti ali lik C ni petkotnik.
14. Lik A ni majhen in lik B ni kvadrat.
15. Lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik A bel.
16. Lik D ni majhen, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
17. Lik B ni siv in lik B ni trikotnik.
18. Lik A je srednje velikosti in lik D je petkotnik.
19. Lik D ni srednje velikosti in lik B ni bel.
20. Ali  je lik D velik ali  je lik D trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/35Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/35Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)